profesjonalne, zapowiedzi głosowe, powitania telefoniczne, nagrania do centrali telefonicznej, nagranie do poczty głosowej, nagrania powitań, zapowiedzi, komunikatów, komunikaty głosowe, zapowiedzi, nagrania do central telefonicznych, komunikaty do centrali telefonicznej, zapowiedzi telefoniczne, zapowiedzi do centrali, nagranie powitania telefonicznego, nagranie zapowiedzi telefonicznej, nagrywanie komunikatów głosowych, zapowiedź głosowa IVR, nagrania do automatycznej sekretarki, nagrywanie powitań, nagrania do central telefonicznych, głos do centrali telefonicznej
Profesjonalne powitania, komunikaty i zapowiedzi telefoniczne, komunikaty głosowe, nagrania do centrali telefonicznej.
powiem wszystko...
Specjalizujemy się w nagraniach:

zapowiedzi telefonicznych, nagrania głosu do systemów IVR, powiadomień głosowych,
powitań do automatycznej sekretarki, zapowiedzi do telefonii voip, central telefonicznych,
infolinii, nagrania do poczty głosowej oraz wszelkich komunikatów.
Inne realizowane zapowiedzi głosowe: systemy ostrzegawcze, alarmowe, autobusy, windy.
Nagrania przesyłane są w formacie wave standard PCM, wave CCITT u-law, wave CCITT a-law, mp3
Na życzenie klienta miksujemy zapowiedzi z podkładem muzycznym.
Wszystkie nagrania, tj.

nagranie powitania telefonicznego, nagrania komunikatów głosowych, voip i infolinii, powitania na telefon, zapowiedzi głosowej
do centralki, nagranie do poczty głosowej, komunikaty telefoniczne, nagrania do central IVR, zapowiedzi do centrali telefonicznej

realizujemy w ciągu 1 - 2 dni. Dożywotnia licencja. Podkłady muzyczne do zapowiedzi.
Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnie i tanio wykonanego nagrania do zapowiedzi telefonicznej, powitania, infolinii, poczty głosowej,
komunikatu głosowego, zapowiedzi do centrali telefonicznej, komunikatu z podkładem muzycznym, automatycznej sekretarki,
nagrania do centrali telefonicznych lub innego nagrania lektorskiego - zapraszamy do do współpracy.
Usługa zawiera :

nagranie lektora, wyrównanie dynamiki, oczyszczenie nagrania, optymalizacja barwy, (podkład muzyczny),
podział na pliki, odszumianie, konwersję i licencję.
Oferujemy komunikaty głosowe, powitania telefoniczne, zapowiedzi telefoniczne,
IVR, nagrania do automatycznej sekretarki, nagrania do central telefonicznych,
głos do centrali telefonicznej i inne komunikaty głosowe.
Nagrania Lektorskie, nagrania powitań telefonicznych, nagrywanie zapowiedzi telefonicznych, nagrania do centrali telefonicznej, komunikatów głosowych, zapowiedzi do centrali telefonicznej, nagranie głosu do centrali telefonicznej, nagrania do central telefonicznych, komunikaty, profesjonalne powitania telefoniczne, zapowiedzi telefoniczne, głosowe, nagrywanie IVR, nagrania powitań, komunikatów i zapowiedzi telefonicznych, nagranie powitania, zapowiedzi, komunikatu telefonicznego, zapowiedzi telefonicznych, nagrania głosu do systemów IVR,powiadomień głosowych, powitań do automatycznej sekretarki,zapowiedzi do telefonii voip, infolinii i central telefonicznych, nagrania do poczty głosowej, głos do centrali telefonicznej, nagrania powitań, nagranie do poczty głosowej, zapowiedzi, komunikatów, komunikaty głosowe, zapowiedzi, komunikaty do centrali telefonicznej, powitania telefoniczne, zapowiedzi telefoniczne, nagrywanie komunikatów, powitań i zapowiedzi głosowych, IVR, nagrywanie powitań, komunikatów głosowych, telefonicznych, nagranie powitania telefonicznego, komunikaty do automatycznej sekretarki, nagrania do central telefonicznych, zapowiedzi do centrali, szybko i tanio
Studio nagrań lektorskich