fr-color:black;padding:2px;opacity : 0.85;">
nagrania lektorskie, usługi lektorskie, lektor do reklam, lektor do prezentacji multimedialnej, głosy lektorskie, lektor do reklam, lektor do prezentacji multimedialnych, męski głos do reklamy, żeński głos do reklamy, nagrywanie reklam radiowych, tekst lektorski,  studio lektorskie, audiobook, prezentacja multimedialna, bank głosów lektorskich
Poniżej prezentujemy przykłady zrealizowanych nagrań wraz z próbkami do pobrania.
Na końcu strony do pobrania : demo lektorskie, głos męski, powitania i zapowiedzi telefoniczne.
Produkcje dla Radia RMF, Radia W, Radia PLUS, SUZUKI MOTOR POLAND, INSURANCE SERVICE, AEOL, WARTA, MARANTZ,
HYVA POLSKA, COMARCH, BIO IQ, GASUNIE, VIDEOGRAF, VOLTAREN, ETA, SKODA, DEALER CONSULTING, programy szkoleniowe,
nagrania dla wydawnictw, agencji reklamowych i innych podmiotów.
Audiobooki - około 30 pozycji, ścieżki lektorskie do filmów dokumentalnych, prezentacje multimedialne.
Ponadto powitania, komunikaty i zapowiedzi telefoniczne dla firm i instytucji, reklamy mobilne, systemy kolejkowe, szkolenia e-learning.
powiem wszystko...
<strong>zapowiedzi głosowe, powitania telefoniczne, nagranie do poczty głosowej, nagrania powitań, zapowiedzi, komunikatów, komunikaty głosowe, zapowiedzi, komunikaty do centrali telefonicznej, zapowiedzi telefoniczne, nagranie powitania telefonicznego, nagranie zapowiedzi telefonicznej, nagrywanie komunikatów głosowych, zapowiedź głosowa IVR, nagrania do automatycznej sekretarki, nagrywanie powitań, nagrania do central telefonicznych, głos do centrali telefonicznej, zapowiedzi do centrali</strong> nagrania lektorskie, usługi lektorskie, powitania telefoniczne, zapowiedzi telefoniczne, komunikaty telefoniczne, głosy lektorskie, lektor do reklam, lektor do prezentacji multimedialnych, męski głos do reklamy, żeński głos do reklamy, nagrywanie reklam radiowych, tekst lektorski,  studio lektorskie, audiobook, prezentacja multimedialna, bank głosów lektorskich lektor do filmu
Studio nagrań lektorskich